Gradering

Gradering

Gradering

Det är på graderingen visar upp vad man har lärt sig under terminen för att ta sitt nya bälte. Vi har gradering i slutet av varje termin. Oftast har vi en ordinarie gradering och ett uppsamlingsgradering, men avvikelser kan förekomma.


Graderingsavgift

200 kr 


Graderingshäfte