Träningsavgifter

Träningsavgifter

Våra avgifter


Terminsavgift

600 kr/termin.


Sommarträning

200 kr per sommar (juni - augusti).


Årsavgift

1000kr. Två terminer samt en sommarträning ingår.


Medlemsavgift

100kr/år. Gäller för ett kalenderår. Betalas helst in med en separat inbetalning.


Inbetalning

Betala in avgiften till PG 912845-5. Ange:

  • För vem betalningan avser
  • Personnummer för den betalningen avser
  • För vad betalningen avser, t ex träningsavgift eller medlemsavgift
  • Termin/år

Exempel:

  • "Kim Svensson, 20100101-1234, träningsavgift barngruppen, HT-2019", eller
  • "Ulf Jonsson, 19710101-0123, träningsavgift nybörjargruppen, helår från HT-2019",  eller
  • "Felix Wennberg, 20200202-1111, medlemsavgift 2019